פטור ממס הכנסה נכות – מה עלי לעשות?

פטור ממס הכנסה נכות - מה עלי לעשות?

מאת: עו"ד אלי מאור, מומחה לתביעות פטור ממס הכנסה

במהלך חודש נובמבר 2021 נכנס במסגרת חקיקת חוק ההסדרים שעבר בכנסת ישראל, תיקון חדש ומשמעותי ביותר, המתייחס לתביעות בגין פטור ממס הכנסה עקב נכות רפואית, במסגרת תיקון חדש זה, לראשונה מאז נכנסה האפשרות לקבלת פטור ממס הכנסה עקב נכות רפואית של מעל 90% משוקללת ו/או מצטברת, הוכנס תנאי נוסף וחדש לפטור ממס הכנסה, ולפיו ישנה חובה לנכה המעוניין לקבל פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות, לא רק לעמוד בתנאי הקודם והישן של 90% נכות רפואית משוקללת, אלא גם שלפחות אחד מהליקויים הרפואיים שבגינם הוא קיבל אחוזי נכות רפואית, יהיה לכל הפחות בשיעור של 40% נכות רפואית, וזאת החל מתביעות לפטור ממס הכנסה שיוגשו מתאריך 1.1.2022 ואילך.    

בעקבות התיקון לחוק זה אני נשאל רבות ע"י נכים המעוניינים להגיש תביעה לפטור ממס הכנסה, איך תיקון זה לחוק משפיע על בקשה חדשה לפטור ממס הכנסה? איך הוא משפיע על סיכויי תביעה לפטור ממס הכנסה בגין נכות רפואית? מה מומלץ לעשות לאחר תיקון זה לחוק? 

על שאלות אלו ושאלות רבות נוספות, וכמי שיש לו ניסיון של מעל 20 שנים כעורף דין לפטור ממס הכנסה, ובייצוג אישי של נכים בבקשות לפטור ממס הכנסה עקב נכות רפואית, אשיב במסגרת מאמר מקיף זה, הגם שאינו מהווה כמובן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, אישי ומועיל מאת עורך דין לפטור ממס הכנסה מקצועי ומנוסה. 

פטור ממס הכנסה עקב נכות – המצב הקודם

בהתאם למצב הקודם לפני חקיקת התיקון האחרון לחוק במסגרת חוק ההסדרים שעבר בכנסת ישראל, בהתאם לפקודת מס הכנסה ולתקנות הרלבנטיות של מס הכנסה, בהתייחס לתביעות לפטור ממס הכנסה על רקע רפואי, קרי של נכים שסובלים מנכויות ו/או ליקויים רפואיים שמוכרים בהתאם לתקנות במוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, היה להוכיח שנכותם הרפואית המשוקללת הקבועה הינה 90% ומעלה על מנת לקבלת את הפטור לכל ימי חייהם.

התהליך היה הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה בצירוף תשלום שובר עבור בדיקה בוועדות רפואיות בביטוח לאומי וכל התיעוד הרפואי הרלבנטי ואז לאחר הגשת התביעה לפקיד שומה במס הכנסה במקום מגוריהם ע"פ משרד הפנים, פקיד השומה היה מעביר את התביעה על נספחיה לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של מגיש התביעה לפטור ממס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי היה מזמן את הנכה לוועדות רפואיות בהתאם לשיקוליו המקצועיים, וכך היה נקבע אם הנכה עומד בתנאי הסף של החוק של מעל 90% נכות רפואית משוקללת אם לאו.   

כלומר, לא היה כל תנאי של מינימום 40% נכות לפי סעיף ליקוי אחד לפחות, ונכים שהיו להם מספר ליקויים משמעותיים המקנים כל אחד לדוגמא 35% נכות בגין כל ליקוי יכלו לקבל את הפטור.

כך לדוגמא, היום לפי תקנות המל"ל 35% נכות רפואית ניתנים במקרים רבים למי שאיבד את עינו לגמרי + עבור עקירת העין, קרי אובדן ראיה מוחלט של העין בצירוף לעקירה הפוגעת בגופו מבחינה אסתטית.

או לדוגמא 30% נכות ניתנים במקרים רבים ע"י ועדות רפואית של ביטוח לאומי למי שיש לו מגבלות ניכרות בתנועות של עמוד שדרה מותני (גב תחתון) או עמוד שדרה צווארי. 

לפיכך אין ספק שבמצב הקודם היה קל יותר והיו נכים רבים יותר שיכלו לקבל את הפטור ממס הכנסה עם ליקויים משמעותיים, הגם שאף אחד מליקויים אלו לא הקנה להם נכות רפואית של 40% ומעלה.

אציין בנוסף כי מסקירה של תקנות המוסד ביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות רפואית, מרביתם המוחלט של הסעיפים, מקנים נכות רפואית בשיעור של 0-35% וישנם סעיפים מעטים יחסית המקנים 40% נכות בגין ליקוי אחד, מה שמראה שגם מבחינה סטטיסטית פשוטה, הרף של 40% נכות לליקוי אחד, מהווה רף כניסה משמעותי ביותר וסנן משמעותי לקבלת תביעות רבות לפטור ממס הכנסה עקב נכות רפואית.

פטור ממס הכנסה עקב נכות – המצב הנוכחי

במצב הנוכחי יש צורך בהוכחה שסעיף ליקוי אחד במצבו הרפואי של הנכה הינו מעל 40% נכות רפואית, וזאת ללא קשר לעובדה שנכה יכול לסבול ממספר רב של ליקויים רפואיים משמעותיים, שבגינם יקבעו לו אחוזי נכות רפואית גבוהים של 30-35% נכות לכל ליקוי, ולא יהיה די בכך על מנת שהוא יוכל לקבל את הפטור ממס הכנסה עקב מצבו הרפואי החמור.

בהתאם לניסיוני כבר ניתן לומר, שאין ספק שבמצב דברים זה מבחינה כמותית מספר התביעות לפטור ממס הכנסה שידחו ע"י מס הכנסה ו/או המוסד לביטוח לאומי, בכל שנה יהיה גבוה יותר, ובהתאם לכך וכפועל יוצא מזה, הצורך לקבלת יעוץ משפטי ו/או מקצועי ממומחה לפטור ממס הכנסה יהיה גבוה יותר, מאחר והרף החל מיום 1.1.2022 עלה בהתאם לחוק ההסדרים החדש, וישנן פעולות נוספות שיש חובה לבצען על מנת לעמוד ברף גבוה זה, והכל על מנת להנות מהפטור ממס הכנסה.

פטור ממס הכנסה נכות – מה מומלץ לעשות?

נוכח התנאי הנוסף של 40% נכות רפואית, ראשית יש לבדוק אם קיים סיכוי להנות מסעיף ליקוי אחד של 40% נכות ומעלה כי לא די במספר ליקויים רפואיים שמקנים נכויות רפואיות שהן פחות מ-40% כדי לקבל פטור ממס הכנסה.

מומלץ כבר בשלב זה לפנות לעורך דין לפטור ממס הכנסה שמכיר ויודע מהם סעיפי הליקוי הרלבנטיים ושיוכל להיוועץ עם מומחים רפואיים מטעמו, המנוסים בהכנת חוות דעת למוסד לביטוח לאומי ולפטור ממס הכנסה, והן יתנו את חוות דעתם הרפואית המקצועית בדבר סיכויי הצלחת התביעה לפטור ממס הכנסה אם לאו, כך שהנכה עוד בטרם הגשת התביעה ידע תחילה את סיכוי תביעתו לפטור ממס הכנסה וכדאיות המהלך.

האם אתם סובלים מנכויות רפואיות ו/או מליקויים רפואיים רבים והנכם מעוניינים בייצוג אישי ומקצועי עקב מחלה או תאונה קשה בבקשה עבורכם לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי וזאת ע"י עורך דין נזיקין מנוסה ומומלץ?

האם נפגעתם מבחינה רפואית ו/או תפקודית כתוצאה מתאונת דרכים קשה או תאונת עבודה קשה או מחלה קשה או חבלה משמעותית?

האם אתם מחפשים עורך דין נזיקין מנוסה ומוכר להגשת תביעה מנומקת ומקצועית לפטור ממס הכנסה? 

אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עורך דין נזיקין אלי מאור, שהינו עורך דין נזיקין מומלץ ומנוסה וכך תוכלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ופרטני בהתאם למצבכם הרפואי הספציפי, מעורך דין לפטור ממס הכנסה מנוסה בהגשת תביעות רבות לפטור ממס הכנסה, וזאת במשך למעלה מ-20 שנה.

עורך דין נזיקין אלי מאור, ילווה אתכם באופן אישי, ישיר ודיסקרטי לאורך כל שלב ושלב בהגשת תביעה לפטור ממס הכנסה, וזאת החל ממתן הנחיות ראשוניות לאיסוף וריכוז כל התיקים הרפואיים הרלבנטיים לבקשה לפטור ממס הכנסה וכמו גם לגבי מהו אופן ההתנהלות המומלץ במהלך הגשת הבקשה לפטור ולאחריה, לרבות קודם, במהלך ולאחר הגשת תביעה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי על מנת שהתביעה לפטור ממס הכנסה תהיה חזקה איתנה ורלבנטית לתיקוני החקיקה האחרונים, וזאת דרך מתן ייעוץ אישי ומפורט בכל שלב ושלב לגבי הזכויות שלכם גם במהלך הטיפול מול המוסד לביטוח לאומי, והכל תוך דאגה שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו כדין, וזאת כמי שיש לו ניסיון אישי רב שנים, בהגשה ובטיפול במעל 1,000 תביעות נזיקין בישראל, לרבות ובפרט בבקשות לפטור ממס הכנסה נכות – תביעות להשגת אחוזי נכות רפואיים מקסימאליים במצבים רפואיים קשים מסובכים ומורכבים, המצריכים ידע וניסיון רבים מעורך הדין המטפל.

לפניה אישית ראשונית ודיסקרטית ללא התחייבות בעניין בקשה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי או נכות רפואית, ניתן לפנות למשרד עורך דין נזיקין אלי מאור: 03-5798080, או למשרד עורך דין אלי מאור באופן דיסקרטי לסלולר: 058-4771125, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין אלי מאור בלבד בדואר אלקטרוני: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן