תאונת עבודה מי משלם? מה שחשוב לדעת!

תאונת עבודה מי משלם? מה שחשוב לדעת!

מאת: עורך דין אלי מאור, עורך דין לתאונות עבודה

לאחר שניזוק נפגע בתאונת עבודה ונגרמו לו ימי מחלה בגין אותה תאונת עבודה, וכמובן הוא עובד במקום עבודה "מסודר", כזה שהמעביד הצהיר על הכנסותיו למוסד לביטוח לאומי כדין וכמו גם העובד שילם דמי ביטוח לאומי כדין, הרי שהעובד זכאי להגיש תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה, וזאת עד למשך זמן ראשוני של 91 יום מיום התאונה!

במהלך למעלה מ-20 שנות ייצוג וניסיון כעורך דין לתאונות עבודה, השאלה שחוזרת על עצמה מפי נפגעים, היא נגרמה לי תאונת עבודה מי משלם?

התשובה לשאלה זו מורכבת ממספר פרמטרים הן מאופי העובד כשכיר או כעצמאי או כעצמאי בעל שליטה  בתאגיד, והן בהתייחס לתקופה של תקופת אי הכושר, קרי האם מדובר בתקופת ימי המחלה שהינה למשך תקופה של עד ל-91 יום, או לתקופה של למעלה מ-91 ימי מחלה בגין אותה תאונת עבודה לעובד.

תאונת עבודה לשכיר מי משלם?

ככל שנגרמה לשכיר שעובד בחברה או עסק או מפעל תאונה שהיא לדוגמא תאונה במהלך העבודה, תאונת בדרך לעבודה, תאונה בדרך מהעבודה הביתה, או גם במקרים של נסיעות לצורך עסקים בחו"ל ו/או ימי השתלמות מטעם העבודה, הרי שבאופן עקרוני קמה לו הזכות להגיש תביעה להכרה בתאונה כ"תאונת עבודה" למוסד לביטוח לאומי בסניף הסמוך למקום מגוריו, או באופן פרונטלי להגיע לסניף עצמו ולהגיש התביעה או באופן מקוון דרך האזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי.

במסגרת תביעת שכיר לתאונת עבודה, קנויה לו הזכות ראשית לתבוע את המוסד לביטוח לאומי בגין אותה תאונת עבודה ע"י צירוף תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה בה מפורטים בין היתר הליקויים הרפואיים, האיברים שנפגעו, תיאור עובדתי של התאונה וכמו גם ימי המחלה עליהם ממליץ הרופא או המומחה הרפואי שהנפיק את התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה ובדק אותו קלינית במרפאתו.

בד"כ סכום התשלום הינו נגזרת של השכר ברוטו של ממוצע שלושת החודשים לפני מועד התאונה, ועל בסיסו המוסד לביטוח לאומי קובע את ה"שכר הרבע שנתי" שעל פיו משולמים ימי המחלה, כאשר הסכום לתשלום הינו באופן כללי מספר החודשים של תקופת אי הכושר במכפלה של השכר החודשי ברוטו ובמכפלה של 75% וזאת כאמור עד לשלושה חודשים ממועד התאונה (91 יום).

ואם נשאלת השאלה, תאונת עבודה מי משלם? כאשר ישנם לשכיר שני מקומות עבודה?

במקרה כזה על השכיר להגיש תביעה בהתייחס למקום העבודה שבגינו נגרמה או בקשר אליו נגרמה תאונת עבודה וזאת למוסד לביטוח לאומי, אולם בהקשר זה חשוב לציין שעל השכיר לצרף לתביעתו להכרה גם את תלושי השכר ממקום העבודה השני הלא מעורב בתאונת העבודה, המוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי ושבגינו הוא גם משלם דמי ביטוח לאומי על מנת ששכרו הרבע שנתי יחושב בהתאם לשני מקומות עבודה וזאת בסכום גבוה יותר.

חשוב לציין שבמקרה והשכיר נעדר לתקופה של פחות מ-12 ימים בגין תאונת עבודה, הרי שהמוסד לביטוח לאומי ישלם לו דמי פגיעה בשל ימי ההיעדרות מעבודה רק החל מהיום השלישי למחרת יום תאונת העבודה.

תאונת עבודה לעצמאי מי משלם?

לעצמאי שנפגע בתאונת עבודה לא ישולמו דמי פגיעה עבור 12 הימים הראשונים של תאונת העבודה, קרי רק החל מהיום ה-13 לאחר התאונה עבודה וכאמור עד 91 יום בלבד במסגרת תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה.

כאן חשוב לציין שעצמאיים שהינם "עוסק מורשה", החישוב לתשלום דמי הפגיעה יהיה על בסיס המקדמות החודשיות ששילמו למוסד לביטוח לאומי במועד תאונת העבודה, קרי שככל והמקדמות ששילם העצמאי בזמן אמת למוסד לביטוח לאומי גבוהות יותר כך הסכום לתשלום בגין דמי פגיעה תאונת עבודה, יהיה גבוה יותר. 

לכן חשוב לעצמאי לפנות לרואה החשבון שלו ולדאוג ולעדכן את המקדמות שהוא משלם למוסד לביטוח לאומי בזמן אמת, על מנת שלא ייווצר מצב שלאחר הגשת הדו"ח השנתי למוסד לביטוח לאומי בסוף השנה, הוא ישלם סכום גבוה למוסד לביטוח לאומי שהוא אינו מבוטח בו במוסד לביטוח לאומי בזמן אמת…

תקנה 22 ביטוח לאומי – עובדים בהסדר

לפי תקנה 22 לתקנות המוסד לביטוח לאומי, ישנם מעסיקים המעסיקים מעל 100 עובדים במקום העסק או במפעל, שהינם יכולים לבצע הסדר עם המוסד לביטוח לאומי ובמסגרתו העובד השכיר יקבל את דמי הפגיעה ישירות מהמעביד שבמקביל מדווח על תאונת העבודה למוסד לביטוח לאומי ובמסגרת היחסים עם המוסד לביטוח לאומי בא אתו בחשבון בהמשך הדרך.

בד"כ במסגרת הסדר זה, התשלום עבור דמי הפגיעה מתבצע ע"י המעביד במועד קבלת השכר החודשי כרגיל, כך שלעובד לא נגרמים הפסדי הכנסה ממשך התקופה שיש להמתין עד לקבלת תביעתו בביטוח לאומי ובירור זכאותו. 

תאונת עבודה מי משלם? תביעת צד שלישי

במקרה שנגרמה לעובד תאונת עבודה, חשוב לציין שישנה אפשרות לתבוע תשלום גם מצדדים שלישיים, כגון חברת ביטוח או קרן פנסיה בגין ביטוח אובדן כושר עבודה, ו/או ביטוח תאונות אישיות (נכות מתאונה) או ביטוח בגין שברים או ימי אשפוז או הוצאות רפואיות וכמו גם תביעה פנסיית נכות מקרן הפנסיה בגין אובדן כושר עבודה.

יש לציין בהקשר זה כי בניגוד לתשלום העשוי להתקבל מהמוסד לביטוח לאומי כבר בחודש הראשון לאחר התאונה, הרי במקרים רבים בביטוחים בגין אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות התשלום יתקבל רק לאחר "תקופת המתנה" של שלושה חודשים לאחר תאונת עבודה (במקרה ואין פרנצ'יזה), ולכן ישנה חשיבות גובה לתביעה מהירה קודם כל ופני הכל לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

מבלי לפגוע באמור לעיל ככל ותאונת העבודה נגרמה בשל רשלנות כלשהי בין אם של מקום העבודה ובין אם בדרך לעבודה, לדוגמא, כתוצאה מבור במדרכה שגרם לחבלה לעובד, ישנה אפשרות להגשת תביעה נוספת נגד חברת הביטוח של המעוול, קרי זה שבגרימת עוולה מטעמו בין אם ברשלנות ובין אם במחדל גרם לתאונת עבודה בה נפגע העובד.

תאונת עבודה מי משלם? מתי לפנות לעורך דין?

במהלך למעלה מ- 20 שנות ניסיון וזאת בייצוג אישי של מעל 1,000 תביעות בתחום של נזקי גוף לרבות לקבלת פיצויים בגין תאונת עבודה, נשאלתי פעמים רבות מתי הכי טוב לפנות לפגישת יעוץ עם עורך דין תאונות עבודה מומלץ ומנוסה, שידע לתת לי את ההכוון הנכון והמדויק של איך להתנהל מול המעביד ואיך להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי וכמו גם מול חברת הביטוח המעורבת, לרבות בירור מקיף של כלל הכיסויים הביטוחיים שיש לי.

לדעתי ומניסיון רב שצברתי, חשוב מאוד כבר בשלב ראשוני ביותר להיוועץ עם עורך דין תאונות עבודה מנוסה מוכר, מאחר ולכל טופס תביעה ו/או בכלל שאתם מגישים למוסד לביטוח לאומי או לחברת הביטוח או לכל גורם רשמי אחר, ישנה חשיבות עליונה משולשת: הן מבחינה עובדתית הן מבחינה רפואית והן מבחינה משפטית, וכמובן שלחתימתכם על כל טופס שהגשתם במסגרת תאונת עבודה כעובדים שנפגעו בתאונת עבודה, ישנה חשיבות מכרעת להמשך הדברים והכרה או לאי הכרה של המוסד לביטוח לאומי בתביעתכם בגין התאונה.

כך גם למדתי בהתאם לניסיוני כעורך דין לתאונות עבודה, שישנה חשיבות למניעת טעויות בתם לב מטעם העובד במסגרת הגשת תביעה לתאונת עבודה, טעויות העשויות לפגוע הן בסיכויי קבלת תביעת תאונת עבודה וכמו גם בסכום הפיצויים שמגיע לעובד בסוף התהליך.

ברצוני להדגיש שכבר בשלב קבלת ומילוי טפסי המוסד לביטוח לאומי כגון: בל/211 ובל/250 לשכיר ובל/211 ובל/283 לעצמאי, מומלץ להיוועץ עם עורך דין תאונות עבודה וזאת בכדי שפרטי התביעה בתאונת עבודה יהיו מלאים, ירשמו כדת וכדין, ולא יהיו חס וחלילה איזשהם אי דיוקים, או חסרים משמעותיים, העשויים בסופו של יום להביא לדחיית התביעה לתאונת עבודה בהמשך הדרך ולאי תשלום דמי מחלה.

זקוקים לעורך דין מומחה ומומלץ בתביעת תאונת עבודה? נפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה בדרך לעבודה או תאונת עבודה בחזרה ממקום העבודה? או נפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים וזאת ע"י פגיעת רכב או פגיעת אופנוע צד ג' במהלך נסיעה בכלי רכב מנועי או באופנוע? מחפשים עורך דין תאונות עבודה מומלץ ומנוסה?

אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ודיסקרטי עם עורך דין נזיקין אלי מאור ולקבל ממנו ייעוץ משפטי דיסקרטי ומקצועי מ- עו"ד תאונות עבודה מנוסה ומוכר. עורך דין נזיקין אלי מאור ילווה אתכם באופן אישי לאורך כל שלבי התביעה, וזאת החל מקבלת הנחיות ראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ ביותר לאחר שקרתה תאונת עבודה או תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה או תאונת דרכים בדרך למקום העבודה או תאונת דרכים בחזרה ממקום העבודה, והכל דרך מתן ייעוץ משפטי מפורט ומועיל לגבי הזכויות המשפטיות והכספיות שלכם ולהכנת תביעה מנומקת לקביעת דרגת נכות מעבודה נגד המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן גם נגד חברת הביטוח הרלבנטית.

כמובן, במקרה הצורך גם בהגשת תביעת אובדן כושר עבודה ו/או תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה ו/או תביעת לפוליסת תאונות אישיות או פוליסת נכות מתאונה, או פוליסה בגין שברים, תוך דאגה עניינית שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו וימוצו כדין.

לפניה דיסקרטית וללא התחייבות, ניתן לפנות למשרד עורך דין אלי מאור: 03-5798080, או לעורך דין אלי מאור בסלולר: 058-4771125, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין אלי מאור בלבד: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן