קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

מאת עו"ד אלי מאור, עורך דין מומחה לתביעות נזיקין

כמה אחוזי נכות מקבלים על ברך? האם כל קרע ברצועה הצולבת מזכה באחוזי נכות בביטוח לאומי או בבית המשפט או במשרד הבטחון? במקרים של קרע ברצועה בברך תסמינים אפשריים לקרע, מהם? אלו הן שאלות שאני נשאל במקרים של קרע ברצועה הצולבת הקדמית ACL או במקרים שגם ישנו בנוסף, קרע ברצועה הצולבת האחורית MCL של הברך, כאשר כבר בשלב זה אציין שבמקרים של קרע ברצועה בברך, אחוזי נכות רפואית עשויים להשתנות בצורה דרמטית בין מקרה ומקרה בהתאם למבחנים לקביעת דרגת נכות רפואית בביטוח לאומי או במשרד הביטחון שהם מבחנים משולבים, גם מבחנים אובייקטיביים וגם מבחנים סובייקטיביים, המתבססים על בדיקת מומחה אורתופד את הברך, קרי בדיקה קלינית מקיפה בוועדה רפואית בביטוח לאומי או בוועדה רפואית במשרד הביטחון או ע"י מומחה רפואי בתחום האורתופדי שמונה ע"י בית המשפט בתביעה של תאונת דרכים או תאונת עבודה או תאונה ברשות הרבים. 

קרע ברצועה בברך תסמינים

מניסיוני שלי, כמי שמטפל בתביעות נזיקין וכמי שייצג באופן אישי במשך כ-20 שנים מעל 1,000 תביעות בגין נזקי גוף, לרבות תביעות רבות בגין קרע ברצועה בברך, התסמינים שתיארו לי נפגעים בתאונות היו רבים ומגוונים וכללו אחד או יותר מבין התסמינים הבאים כגון כאב חד בברך ומעין תחושה של שריפה פנימית בברך, כאב חמור או חד ופתאומי, נפיחות של הברך, חוסר יציבות של הברך, שלעיתים מדובר באי יציבות קדמית אחורית ולעיתים באי יציבות צדדית שמאלית ימנית, כמו רעש של פיצוץ בעת הטראומה בברך ותחושה שמשהו ניתק בתוך הברך, בעיות בהליכה ובלשים משקל על הרגל, מגבלות תנועה קשות או ניכרות של הברך הן ביישור והן בכיפוך, והליכה בצליעה על הרגל השנייה.

כמי שייצג תביעות נזיקין בגין קרע ברצועה בברך, חשוב לציין שעם הפניה הראשונית לטיפול רפואי ראשוני, חשוב במקרה של תאונת עבודה או תאונה בדרך לעבודה לציין בפני הגורם הרפואי שהקרע ברצועה בברך אירע במהלך העבודה או בדרך אל העבודה או בחזרה מהעבודה, או במקרים של כניסה לרכב מנועי או יציאה מהרכב המנועי לציין זאת במפורש כי אז המקרה עשוי להיחשב כ"תאונת דרכים" שבגינה ניתן לתבוע את פוליסת כיסוי החובה של הרכב המנועי.

לעניין זה ישנה חשיבות גם לפוליסת "תאונות אישיות" בה רבים מציבור הנפגעים מבוטחים, ופוליסת הביטוח של תאונות אישיות בד"כ דורשת אירוע של חבלה פתאומית או תאונה עם אלמנט פתאומי ובלתי צפוי על מנת שהאירוע יחשב כאירוע שבגינו עקרונית ניתן לתבוע פיצויים בפוליסת תאונות אישיות. 

כמה אחוזי נכות מקבלים על ברך?

במקרים של קרע ברצועה בברך אחוזי נכות נקבעים ראשית לפי שתי אפשרויות, האחד בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) שהן התקנות הרלבנטיות במקרים של תאונות עבודה, תאונות דרכים, תאונות תלמידים, תאונות ברשות הרבים, תאונות ספורט ופוליסת תאונות אישיות. במקרים של תביעות נגד קצין התגמולים משרד הביטחון של חיילי צה"ל לדוגמא, התקנות הרלבנטיות לקביעת אחוזי נכות רפואית בגין קרע ברצועה בברך הן לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969.    

כאן חשוב לציין שמרבית הסעיפים המתייחסים לברך הינם דומים אך לא כולם ולכן ישנה חשיבות מיוחדת כאשר נשאלת השאלה כמה אחוזי נכות מקבלים על ברך? לבחון ראשית באיזה סיטואציה של פגיעה מדובר, קרי באלו נסיבות מדויקות.

קרע ברצועה בברך, פרופיל צהלי עשוי להשתנות בעקבותיה וזאת אם לחייל ישנה השלכה תפקודית בגין פגיעה זו ולאחר שהחייל עובר ועדה רפואית בצה"ל.

עקרונית סעיף 48 (2) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) – תשט"ז-1956, הוא שקובע את המבחנים לשאלה כמה אחוזי נכות מקבלים על ברך בכלל, ובפרט במקרים של קרע ברצועה הצולבת. 

בהתאם לסעיף זה, ישנה חשיבות גבוהה אם לאחר הקרע ברצועה הצולבת ישנה אי יציבות של הברך בכל המישורים, אם נותרה הגבלה בתנועת היישור של הברך או בתנועת הכיפוף של הברך ולכמה מעלות, האם נותר מצב של קישיון נח של הברך או קישיון לא נח של הברך, האם הברך ננעלת לעיתים (locking)? האם בנוסף לקרע ברצועה בברך ישנו גם נזק למיניסקוס ואם כן מהי מידת הנזק למיניסקוס (פגיעה משולבת).

כמו כן ישנה חשיבות רבה לממצאי בדיקות ההדמיה, במקרים אלו בדיקות העזר הנפוצות הן בדיקה אולטרה סאונד של הברך או בדיקת תהודה מגנטית של הברך (MRI) או לעיתים ניתן לראות את הנזק המדויק באמצעות דו"ח או גיליון ניתוח ארתרוסקופיה של הברך שבוצע בד"כ לאחר שטיפול שמרני לא הועיל.

תקנות המוסד לביטוח לאומי – שיקול דעת רחב ביותר

חשוב להדגיש שכיום מניסיוני מזה למעלה מ-20 שנים בתביעות בגין קרע ברצועה בברך, אחוזי נכות הנקבעים לפי לתקנות המוסד לביטוח לאומי לעניין קביעת דרגת נכות רפואית לאלו שנגרם להם קרע ברצועה בברך, ישנו בהחלט מרחב גדול מאוד של תמרון בקביעת שיעור אחוזי הנכות הרפואית הצמיתה (קבועה) וזאת בשל פגיעה ברצועות של הברך, והוא למעשה עשוי להתחיל מ- 0% נכות רפואית, כאשר הפוסק הרפואי או הועדה הרפואית סבורים שישנה "החלמה מלאה" של הברך לאחר קרע ברצועות, הברך כביכול חזרה לתפקוד מלא, ללא כל מגבלה בתפקוד, והוא מאידך גיסא עשוי להגיע עד לא פחות מ- 50% נכות רפואית (צמיתה) קבועה לכל החיים במקרים של קישיון לא נח של הברך או שהמגבלה ביישור של הברך בבדיקה קלינית של המומחה הרפואי הפוסק בין אם בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ובין עם מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט, לאחר קרע ברצועות בברך היא עד 45 מעלות בלבד! 

נגרם לך קרע ברצועה בברך ואתה מעונין בייצוג של עורך דין נזיקין מומלץ ומנוסה? נפגעת כתוצאה מפגיעה ברצועה של הברך או במקרה של שבר בברך כתוצאה מתאונה או מחלה או תאונת עבודה ו/או תאונת דרכים? מחפש עורך דין נזיקין מומלץ ומנוסה להגשת תביעת נזקי גוף?

אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עורך דין נזיקין אלי מאור שהינו גם מומלץ וגם מנוסה ולקבל ממנו באופן אישי ייעוץ משפטי מקצועי וזאת מעו"ד נזיקין מוכר בהגשת תביעות נזיקין במשך של למעלה מ-20 שנים.

עורך דין אלי מאור ילווה אתכם באופן אישי לאורך כל שלבי תביעת נזיקין, החל מההנחיות הראשוניות לאחר קרע ברצועה בברך וכן לגבי אופן ההתנהלות המומלץ והנכון, קודם במהלך ולאחר הגשת תביעת נזיקין איתנה ומנומקת, דרך מתן ייעוץ מפורט בכל שלב ושלב לגבי הזכויות המשפטיות שלכם גם בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי ו/או הגשת תביעה לפוליסת אובדן כושר עבודה ו/או הגשת תביעת פנסיית נכות ו/או תביעת פוליסת נכות מתאונה ו/או תביעת פוליסת תאונות אישיות ו/או תביעת פוליסת חובה במקרה של תאונת דרכים תביעת נזק גוף, וזאת תוך דאגה שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו כדין, כמי שיש לו ניסיון אישי רב שנים, בהגשה ובטיפול אישי בלמעלה ה- 1,000 תביעות נזיקין בישראל ולרבות ובפרט בפגיעות בברך וכמו גם קרע ברצועה בברך – תביעות לצורך השגת אחוזי נכות רפואית.

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום בעניין תביעות נזקי גוף, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור בסלולר באופן דיסקרטי ואישי: 058-4771125, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין נזיקין אלי מאור בלבד: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן