כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים?

כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים

מאת: עו"ד אלי מאור, עורך דין לתאונות דרכים

במהלך עבודתי ב-20 השנים האחרונות בהגשת למעלה מ-1,000 תביעות בתחום נזקי גוף לרבות ובפרט בעת הגשת תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים לחברת הביטוח או לבית המשפט, אין כמעט יום שבו אינני נשאל את השאלה הכנה והאמיתית: כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים? לעיתים שאלה זו נשאלת מספר ימים בודדים לאחר תאונת דרכים ובטרם התגבש מצבו הרפואי של התובע ואף בטרם הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח או תביעה לבית המשפט, בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הקובעים הלכה למעשה את המסלול להשגת פיצויים בתאונת דרכים, סכום הפיצויים שיש לחשב, תקופות ההתיישנות התביעה בתאונת דרכים ועוד.

במאמר זה, אנסה להביא את עיקרי הדברים ואת התשובה, הגם שהינה מורכבת לשאלה כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים בהתחשב בעיקרי הפרמטרים הן בהתאם לחוקים הרלבנטיים והן בהתאם לפסקי הדין של בתי המשפט, לביצוע חישוב פיצויים בתאונת דרכים בתביעת נזקי גוף, בין אם מסתיימת בהסדר פשרה ובין אם היא מסתיימת בפסק דין בבית המשפט.   

אז כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים?

הפרמטרים שיש לשקול בעת ביצוע חישוב פיצויים בתאונת דרכים נזקי גוף, הם גיל הנפגע, נכות רפואית זמנית ונכות רפואית קבועה וגובה הנכויות הרפואיות הנ"ל בעקבות תאונת הדרכים אם לאו, השפעת הנכות הרפואית על ביצוע עבודתו של התובע לאחר תאונה, בסיס השכר הממוצע של התובע בגין תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים ערב התאונה, קרי אחוז הנכות התפקודית, וכמו גם סכום הניכויים שיש לנכות בגין תקבולים מטעם המוסד לביטוח לאומי שהשתלמו בקשר לתאונת הדרכים, בין אם מדובר בתאונת דרכים בעבודה – ממחלקת נפגעי עבודה נכות מעבודה ובין אם מדובר בתאונת דרכים בסכומים שנתקבלו ממחלקת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי, מחלקת שירותים מיוחדים (שר"מ), מחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי ו/או מחלקת סיעוד במוסד לביטוח לאומי.

הטווחים של סכום הפיצויים בין סכום פיצויים שנפסקו בגין תאונת דרכים אחת למשניה הוא רחב ביותר.

כך לדוגמא, בתביעות בתאונות דרכים שאין סיכוי שיפסקו אחוזי נכות, לדוגמא בגין מכות יבשות או חבלות יבשות שלא נותרה כל מגבלה והתובע חזר לעבודתו למחרת התאונה, סכום פיצויים יכול לנוע בד"כ בין אלפי ש"ח בודדים לעד כ-15,000 ש"ח – 20,000 ש"ח, וזה תלוי אם היו הפסדי השתכרות לעבר ואם כן לאיזה תקופה, ולעומת זאת תביעות מולטי טראומה (multi trauma) קרי בעברית, פגיעות רב מערכתיות בעקבות תאונת דרכים, סכום הפיצויים בנקל יכול להגיע למיליוני ש"ח ואף במקרים מסוימים לחצות את רף 5,000,000 ש"ח לתובע, סכום פיצויים בגין תאונת דרכים אחת!   

במקרים רבים לאחר שמוגשת תביעה לבית המשפט בגין תאונת דרכים נזקי גוף, ולאחר שהתובע נבדק ע"י מומחים רפואיים כגון אורתופד, נוירולוג, פסיכיאטר ועוד, בית המשפט כמעט בכל תביעות תאונות דרכים מורה על הגשת תחשיב נזק מנומק מטעם התובע ולאחר מכן תחשיב נזק מנומק מטעם חברת הביטוח.

בתחשיב נזק זה ישנה הזדמנות ראשונה הלכה למעשה למגיש תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים לראות את סכום הפיצויים שהוא תובע במקרה של תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים, וישנה חשיבות רבה להעביר את תחשיב הנזק מטעם התובע לתובע בעצמו לעיונו המדוקדק ולקבלת הערותיו המפורטות של התובע, בטרם עורך דין לתאונות דרכים מגיש את תחשיב הנזק לבית המשפט על מנת שמלוא טענותיו של התובע יבואו לידי ביטוי הלכה למעשה בתביעת תאונת דרכים בבית המשפט.    

כמה זמן לוקח תביעה תאונת דרכים?

עוד שאלה שהנני נשאל באופן תדיר וכמעט מדי יום ע"י ניזוקים בגין תאונות דרכים המעוניינים להגיש תביעת נזקי גוף לקבלת פיצויים, היא כמה זמן לוקח תביעה לתאונת דרכים, עד הרגע בו מתקבלים הפיצויים הלכה למעשה.

ראשית חשוב להדגיש כי ככל ומתחילים את התהליך של הגשת תביעת תאונת דרכים יותר מוקדם כך היא תסתיים יותר מהר, וכאן מומלץ לפנות לעורך דין תאונות דרכים בהקדם האפשרי על מנת לקבל את כל ההנחיות להגשת תביעת תאונת דרכים נגד חברת ביטוח, וזאת בהקדם האפשרי.

עקרונית מניסיוני כעורך דין תאונות דרכים למעלה מ-20 שנה, ישנם שלושה מסלולי סיום תביעה בתאונת דרכים, שמסלול אחד הוא מסלול קצר, מסלול שני הינו מסלול ארוך יותר ומסלול השלישי הינו המסלול הארוך ביותר.

במסלול הקצר בד"כ סיום תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים שהתאונה הינה קלה ו/או לא משמעותית וניתן לסיימה במסגרת מכתב דרישה מנומק לחברת הביטוח לקבלת פיצויים, כאשר במסלול זה סכום הפיצויים בגין תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים הינו נמוך יחסית וכך גם זמן קבלת הפיצויים קצר יחסית ועשוי להסתכם בחודשים בודדים מיום הגשת התביעה לחברת הביטוח ואף ללא צורך בהגשת תביעה לבית המשפט.

במסלול הבינוני כאשר מוגשת תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים לבית המשפט לפיצויים בגין נזקי גוף ולאחר מו"מ אינטנסיבי עם חברת הביטוח, תביעת תאונת הדרכים מסתיימת בהסדר פשרה, ואז ניתן לומר שהזמן שלוקח הינו בד"כ עד שנה מיום ההגעה לטיפול משפטי אצל עורך דין מומחה לתאונות דרכים ועד לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף מחברת הביטוח.

הליך נוסף אפשרי במסלול משך הזמן הבינוני הוא הליך פישור או גישור בתביעת נזקי גוף בתאונת דרכים, בו מתמנה מגשר חיצוני שהוא עורך דין המתמחה בתביעות תאונות דרכים או שופט או שופטת בדימוס (לשעבר) מטעם בית המשפט שמנסה לגשר בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט בהליך חסוי, וזאת על מנת לצמצמם את הפערים ביניהם, קרי בין סכום הפיצויים שהתובע דורש לבין סכום הפיצויים שחברת הביטוח מציעה ובמקרה שההליך מצליח מוגשת הודעה על הסדר גישור לבית המשפט המקבלת תוקף של פסק דין ובמקרה וחו"ח ההליך לא מצליח התביעה ממשיכה מהנקודה בו היא הפסיקה בבית המשפט, מבלי שמי מטענות הצדדים תפגע ו/או תגרע או שהוויתור או ההפחתה שלו בסכום הפיצויים לצורכי פשרה בהליך הגישור ישמש לרעתו בהמשך ההליך המשפטי.

במסלול הארוך ביותר נדרשת ניהול תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים עד לקבלת פסק דין בבית המשפט וזאת לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית חקירת עדים ומומחים רפואיים הגשת סיכומים בכתב והמתנה עד לקבלת פסק דין מנומק מבית המשפט, ובד"כ הליך שכזה לוקח מיום הגשת התביעה לבית המשפט בין שנתיים לשלוש שנים עד לקבלת הפיצויים, וזאת בהנחה שעורך הדין לתאונת דרכים מקפיד על קצב גבוה של ניהול תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים, מגיש את כל הבקשות שיש להגיש במועד, בודק שחברת הביטוח לא נוקטת בסחבת בבית המשפט ו/או בהיארכות הליכים שלא לצורך ולא מפסיק לקדם את הליכי התביעה בבית המשפט באופן נמרץ ויעיל.

זקוקים לעורך דין בגין תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים מנוסה ומוכר? נפגעתם כתוצאה מתאונת דרכים במהלך נסיעה ברכב מנועי או נפגעתם כתוצאה מתאונת דרכים בשל פגיעה של רכב צד ג' וזאת כהולכי רגל? או תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה? מחפשים עורך דין לתאונות דרכים מומלץ ומנוסה?

אתם מוזמנים ליצור קשר אישי הן ישיר והן דיסקרטי עם עורך דין נזיקין אלי מאור, ולקבל ממנו באופן אישי ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד תאונות דרכים מנוסה ומוכר.

עורך דין לנזקי גוף אלי מאור ילווה אותך באופן אישי לאורך כל השלבים בהגשת תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים, החל מההנחיות הראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ ביותר בהגשת תביעה שכזו לאחר קרות מקרה של תאונת דרכים ו/או תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה או תאונת דרכים בדרך לעבודה או תאונת דרכים בדרך חזרה מהעבודה, וזאת דרך מתן ייעוץ ספציפי ומפורט לגבי הזכויות המשפטיות שלכם וכמו גם הכנת תביעה איתנה ומנומקת לקביעת דרגת נכות מעבודה נגד המוסד לביטוח לאומי, ובהמשך הדרך ובמקביל גם נגד חברת הביטוח הרלבנטית בפוליסת ביטוח חובה, וכמובן במידת הצורך גם בהגשת תביעת אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח ו/או תביעת פנסיית נכות מקרן הפנסיה הרלבנטית ו/או הגשת תביעה בגין פוליסת תאונות אישיות או פוליסת נכות מתאונת דרכים, או פוליסת שברים מתאונה, והכל תוך דאגה שמלוא הזכויות שלך אכן ימומשו כדין.

לפניה ראשונית אישית ודיסקרטית בנושא פיצויים על תאונת דרכים וזאת ללא התחייבות ו/או תשלום, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעורך דין נזיקין אלי מאור בסלולר: 058-4771125, או פניה אישית ודיסקרטית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין אלי מאור בלבד: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן