עורך דין נכי צהל – מה הכי חשוב לדעת?

עורך דין נכי צהל – מה הכי חשוב לדעת?

מאת: עורך דין אלי מאור, עורך דין לנכי צהל

מניסיוני בייצוג אישי של נכי צה"ל זאת ולמעלה מ-1,000 תביעות בתחום של נזקי גוף, לרבות ובפרט תאונות שאירעו עקב השירות הצהלי או מחלות שאירעו עקב השירות הצהלי, ריכזתי להלן שאלות חשובות שנשאלתי רבות ע"י נפגעים במשרד הביטחון שייצגתי באופן אישי כעורך דין נכי צהל, במהלך התביעה נגד משרד הביטחון, שהגשתי עבורם ובשמם עד לקבלת נכות ממשרד הביטחון וזכאות לשיקום ממשרד הביטחון.

כמובן שכל המפורט לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני מעו"ד נזיקין מנוסה, ומומלץ בטרם ביצוע פעולה או תביעה נגד משרד הביטחון לפנות לעורך דין משרד הביטחון לקבלת יעוץ פרטני חשוב ומועיל והכל על מנת למקסם זכאותכם מול אגף השיקום במשרד הביטחון. 

מעונין להגיש תביעה נגד משרד הביטחון ולא יודע איך

תביעה למשרד הביטחון יש להגיש בכתב עם טפסי תביעה ייעודיים להכרה בחבלה או במחלה ככזו שנגרמה עקב השירות הצהלי.

ישנה חשיבות לשים לב שאם נפגעתם בתאונה במהלך השירות הצבאי, כמו לדוגמא, תאונת דרכים בשירות בצהל, אזי יש להגיש את התביעה נגד משרד הביטחון על גבי טופס חבלה ולא טופס מחלה.

בנוסף ובין היתר יש לצרף את כל התיעוד הרפואי הרלבנטי, לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, לצרף דו"ח פציעה חתום, שמילא בסמוך לתאונה בצה"ל המפקד הישיר במהלך השירות הצבאי וכן לדאוג שלתביעה נגד משרד הביטחון יצורפו מסמכים רפואיים מיום התאונה או בסמוך ליום התאונה.

את התביעה יש להגיש לאגף השיקום במשרד הביטחון, המחולק לחוליות שונות והחולייה הראשונה אשר תטפל בתביעתכם היא החולייה לבחינת זכאות או לבחינה הכרה בתאונה ככזו שנגרמה עקב השירות וזאת מטעם קצין התגמולים באגף השיקום ורק לאחר קבלת ההכרה כנכי צה"ל ע"י קצין התגמולים, תוכלו בכלל להיות מופנים לבדיקה ע"י ועדה רפואית ראשונה במשרד הביטחון. 

מהי התיישנות של תביעת נכי צה"ל?

במהלך שנים של ייצוג ניזוקים כעורך דין נכי צהל, זו הייתה שאלה שחזרה על עצמה פעמים רבות כאשר נפגעים בצבא, אשר חיפשו עורך דין משרד הבטחון בצפון או בכל מקום אחר בישראל, סברו בטעות במקרים רבים שתקופת ההתיישנות היא 7 שנים מיום החבלה כמו שמקובל בד"כ בתביעות אזרחיות בבתי משפט בתחום של נזקי גוף, כמו לדוגמא במקרים של תאונת עבודה או תאונת דרכים או תאונה ברשות הרבים, אך לא כך הדבר.

בתביעה נגד משרד הביטחון ההתיישנות ככלל הינה 3 שנים מיום השחרור מצה"ל וישנה חשיבות מיוחדת אם ניתן להציג דו"ח פציעה חתום כדין בסמוך לתאונה או תיעוד רפואי בסמוך לתאונה מצה"ל המעיד על טיפולים בתקופת השירות בצבא הקשורים קשר ישיר לחבלה או לתאונה שעברתם במהלך השירות, ע"מ לבקש במקרים חריגים ארכה של תקופת ההתיישנות וזאת עשויה להיות גם לתקופה בלתי מוגבלת.

כאן אציין שמניסיוני כעורך דין נכי צה"ל אין כל מקום להשתהות או להמתנה של שנים בהגשת תביעה נגד משרד הביטחון ואם ישנם כל המסמכים הרלבנטיים ושיתוף פעולה של נכה צה"ל במקרים רבים הצלחתי לסיים את תהליך ההכרה יחד עם תהליך קבלת הנכות הרפואית במשרד הביטחון בזמן קצר יחסית, וזאת בשיתוף פעולה מלא של נכה צה"ל עד לקבלת אחוזי נכות במשרד הביטחון שהיו מקסימליים, בהתייחס לטיב וסוג הפציעה או הליקוי שנגרם בשירות בצה"ל.

ועדה רפואית במשרד הביטחון קפחה אותי מה לעשות?

במקרים רבים אני מקבל פניות מנפגעים במהלך השירות הצבאי שהגישו בעצמם תביעה נגד משרד הביטחון ונבדקו ע"י ועדה רפואית במשרד הביטחון שלא פסקה להם אחוזי נכות רפואיים בכלל או שהועדה הרפואית במשרד הביטחון, פסקה להם אחוזי נכות רפואית שהיו נמוכים בהתייחס לסוג הליקוי הרפואי מהם הם סובלים ונמוכה ביותר ביחס למוגבלות ממנה הם סובלים, בעקבות התאונה או החבלה במהלך השירות הצבאי.

במקרים אלה יש לשים לב שניתן להגיש ערר לוועדה רפואית עליונה וזאת תוך 30 יום מקבלת המכתב מקצין התגמולים עם פרטיכל הועדה הרפואית הראשונה שבדקה אתכם.

ככל וטרם יוצגתם, מומלץ ביותר בשלב זה לפנות לעורך דין נכי צה"ל לייצוג בפני ועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון, וזאת על מנת שעורך הדין יוכל להכין אתכם בצורה הטובה ביותר.

אני נוהג תמיד לומר ללקוחותיי לפני ועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון, שרוב הפעולות שלי או העבודה שלי על התביעה כעורך דין נכי צה"ל הינם עוד לפני הועדה הרפואית לעררים במשרד הביטחון, וזאת על מנת לבנות תביעה נגד משרד הביטחון שתהיה איתנה, חזקה ומנומקת יחד עם תיעוד רפואי המדגיש את חומרת הליקוי ויחד עם חוות דעת רפואית מטעמנו המציינת את הליקויים, הקשר הסיבתי הרפואי והנכות הרפואית בהתאם לתקנות הנכים, המיועדות לתביעות נגד משרד הביטחון בלבד.

כאן המקום להדגיש כי נכות במשרד הביטחון הינה חשובה ביותר, אך מה שחשוב לא פחות הינה גובה הנכות הרפואית.

לפי החוק הקיים נכות רפואית קבועה שהינה פחות מ-10% לא מקנה שום תקבול כספי או זכות באגף השיקום לנכים במשרד הביטחון ואילו נכות רפואית קבועה שהינה בין 10%-19% כולל, מקנה מענק חד פעמי בהתאם לטבלת התקבולים לנכים במשרד הביטחון.

נכות רפואית קבועה בשיעור של 20% ומעלה לא רק שמקנה קצבה חודשית לנכה צהל אלה בנוסף מקנה לו גם אפשרויות רבות ומגוונות לשיקום דרך אגף השיקום במשרד הביטחון שם הוא יוכל לדוגמא להשלים בגרות תיכונית חובה, לקבל זכאות ללימודים אקדמיים באוניברסיטה על חשבון אגף השיקום, לקבל עלות טיפולים רפואיים שהוא נזקק להם לרבות ניתוחים על חשבון אגף שיקום במשרד הביטחון וככל שהינם קשורים לתאונה ממנה הוא הוכר כנכה צה"ל ע"י אגף השיקום.

איזה עורך דין נכי צה"ל מומלץ לי לשכור?

מניסיוני כעורך דין משרד הביטחון ו/או עורך דין נכי צה"ל, לרבות בתחום של תביעות בגין נזקי גוף וכמו גם בייצוג אישי של כ- 20 שנים בתחום של תביעות נגד משרד הביטחון בתל אביב, כעורך דין משרד הבטחון ירושלים, ובכל רחבי הארץ, לרבות תאונות קשות שאירעו בצה"ל עם פגיעה רב מערכתית, סבורני שישנם בעיקר ארבעה פרמטרים חשובים לבחירת עורך דין לנכי צה"ל מומלץ, והינם כדלקמן:

  1. עורך דין נכי צה"ל מומלץ, כזה שהינו מנוסה משך שנים רבות בטיפול בתביעות נגד משרד הביטחון אגף השיקום. ניסיון כעורך דין נזקי גוף של מעל 10 שנים הוא טוב ביותר, אולם ניסיון של כ-20 שנה תוך היכרות מעמיקה בתחום זה של תביעות נגד משרד הביטחון הוא מצוין, והכל בכפוף לכך שהייצוג נגד משרד הביטחון יהיה ייצוג אישי ולא כללי, של משרד עורכי דין המייצגים נכי צה"ל, וכמפורט להלן בסעיף 2.
  2. עורך דין נכי צה"ל מומלץ הוא גם מי שמתחייב עוד בתחילת התביעה נגד משרד הביטחון לייצג בעצמו ובאופן אישי את התביעה נגד משרד הביטחון וזאת מתחילת הדרך ועד סופה. מניסיוני האישי בתביעה נגד משרד הביטחון פחות מומלץ, שעורכי דין המייצגים נכי צה"ל יתחלפו במהלך התביעה נגד משרד הביטחון, תביעה שמניסיוני עשויה להיות אישית ו/או רגישה ו/או דיסקרטית ו/או כזו שנכה צה"ל לא יהיה מעוניין שתראה עיניים רבות במשרד עורכי דין לנכי צה"ל. מניסיוני לעיתים תחלופה רבה של עורכי דין לנכי צה"ל בתל אביב או בכל הארץ, עשויה גם לפגוע בסיכויי תביעה נגד משרד הביטחון ובהתאם לזאת גם לפגוע ביחסי האמון החשובים שאמורים להיווצר בין עורך דין לנכי צה"ל לבין מי שנפגע במהלך השירות בצה"ל.
  3. עורך דין נכי צה"ל מומלץ, הוא עורך דין שלו גם ניסיון מגוון ועשיר בהעברת הרצאות, לרבות ימי עיון והשתלמויות תעודה מקצועיות במכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין או במסגרת ועד המחוז בו הוא מכהן, וזאת בתחום של דיני נזיקין, תביעות נזקי גוף, תביעות לנכות רפואית ותביעות נזקי גוף בפרט, ומכיר היטב את פסיקת בתי המשפט השונים כמו גם דברי החקיקה והתקנות הרלבנטיות לתביעות נגד משרד הביטחון בארץ.
  4. עורך דין נכי צה"ל מומלץ הוא מי שעבור פגישת יעוץ ראשונית במשרד עורכי דין המייצג נכי צה"ל, אינו גובה ככלל תשלום או שכר טרחת עורך דין מהלקוח הפוטנציאלי, ומי שלאחר שהלקוח מעונין בסיוע בשירותיו בהגשת תביעה נגד משרד הביטחון ונפגש אתו בפגישה דיסקרטית שכזו במשרדו ומעוניין לשכור שירותיו המשפטיים בתביעה נגד משרד הביטחון, מקבל הצעה לייצוג בכתב ברורה שהינה מבוססת בעיקר על בסיס הצלחה (קרי "שיטת האחוזים") 

עורך דין אלי מאור הינו עו"ד נזיקין, בעל ניסיון של כ- 20 שנים בטיפול בתביעות נגד משרד הביטחון וניסיון פרטני של מעל 1,000 תביעות נזיקין לרבות תביעות נגד משרד הביטחון לרבות ובפרט תביעות לנכות נגד משרד הביטחון, ובעברו ועד לפני 12 שנים ייצג גם חברות ביטוח ובמקביל גם תובעים פרטיים, וכן כיהן כרכז אקדמי בתחום של דיני נזיקין וביטוח לרבות בתביעות בנזקי גוף, והעביר בין היתר בעצמו ימי עיון וכן הרצאות ייחודיות לעורכי דין בכל רחבי הארץ, בנושאים בין היתר של פרקטיקה בניהול תביעת נזיקין וביטוח ופרקטיקה בניהול תביעת תאונת דרכים, תאונת עבודה, תאונת תלמידים, ופרקטיקה בניהול תביעת רשלנות רפואית, וזאת במגוון ערים בישראל.

עו"ד אלי מאור מטפל בתביעות נכי צה"ל ומייצג באופן אישי בתביעות נגד משרד הביטחון או תביעות נגד משרד הביטחון בתל אביב או בכל מקום בישראל, כאמור, באופן אישי בכל תביעה נגד משרד הביטחון אגף השיקום בעצמו, מתחילתה ועד סופה, קרי מיום ההגעה למשרדו עם תיק מסמכים רפואיים ועד לקבלת פיצויים כספיים מקסימליים לידך, ולו המלצות רבות, מגוונות וחמות בשל ייצוג לקוחות רבים בארץ ומחו"ל, מזה כאמור למעלה מ- 20 שנים.

הינכם מעוניינים לקבל הכרה כנכי צה"ל? בקבלת נכות משרד הביטחון? מעוניינים להגיש תביעת תאונת דרכים שאירעה בצבא? זקוקים לתגמולי קיום כנכי צה"ל? עורך דין אלי מאור הינו כאמור, עורך דין נכי צה"ל מומלץ ומוכר, בעל ניסיון מקצועי רב, עשיר ומגוון, עם הידע והכלים המדויקים והנכונים ביותר עבורכם לסייע לכם וללוות אתכם באופן אישי בעצמו, לאורך כל הדרך עד לקבלת מלוא הפיצויים והזכות לשיקום מטעם אגף השיקום במשרד הביטחון, המגיעים לכם ע"פ הדין בישראל.

הניסיון הרב, הידע, המקצועיות, הקשרים המגוונים רבי השנים עם מומחים רפואיים בכירים, מנוסים ורלבנטיים, תוך הקפדה על היחס האישי, האנושי והמסור לכל לקוח ולקוח, מאפשרים לעורך דין אלי מאור, עו"ד תביעות נגד משרד הביטחון, להעניק לכם בעצמו באופן אישי ודיסקרטי, וללא כל תיווך, את השירות הטוב ביותר בתחומו.

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות בנושא תביעה נגד משרד הביטחון, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור בטלפון: 03-5798080, או פניה למשרד עו"ד אלי מאור בסלולר: 058-4771125, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עורך דין נזיקין מומלץ אלי מאור בלבד: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן