עורך דין ביטוח – תביעות ביטוח

עורך דין ביטוח - תביעות ביטוח

מאת: עורך דין אלי מאור, מומחה לתביעות ביטוח

במהלך 20 שנות ניסיון ובייצוג באופן אישי של למעלה מ- 1,000 תביעות ביטוח, נגד כל חברות הביטוח בישראל, ישנן שאלות החוזרות על עצמן מטעם מי שרוצים להגיש תביעת ביטוח ומעוניינים בייצוג של עורך דין תביעות ביטוח מנוסה ומוכר, ולהלן ריכוז של מספר שאלות ותשובות, החוזרות על עצמן בתחום תביעות ביטוח ולגבי תביעות ביטוח בגין פוליסות ביטוח שונות, מה מומלץ לבצע, ממה חשוב להיזהר ועוד.

כמה זמן אחרי תאונה אפשר לתבוע?

בתביעות ביטוח שהן תביעות ע"פ פוליסת ביטוח, לדוגמא פוליסת נכות מתאונה, פוליסת תאונות אישיות, פוליסת ריסק (בגין פטירה חו"ח), פוליסת אובדן כושר עבודה, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח אלה, הינה מקוצרת והיא ע"פ חוק חוזה ביטוח, 3 שנים בלבד מיום קרות התאונה שבגינה אתם תובעים.

במקרים רבים תקופת ההתיישנות הינה משתנה, מתביעת ביטוח אחת לתביעת ביטוח שניה.

כך לדוגמא, במקרה של תביעת ביטוח חובה, בגין תאונת דרכים בהם הנפגע מעוניין שאגיש תביעת ביטוח חובה בשל נזקי גוף נגד חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים (פוליסת ביטוח חובה) וכן תביעת ביטוח נוספת גם בגין פוליסת תאונות אישיות, שהוא רכש בעבר מחברת ביטוח אחרת לרובד כיסוי של נכות מתאונה.

בגין תביעת ביטוח חובה לאחר תאונת דרכים – פוליסת חובה נזקי גוף תקופות ההתיישנות תהיה עד 7 שנים מיום תאונת הדרכים, ואילו תביעת ביטוח בגין פוליסת נכות מתאונה תקופת ההתיישנות תהיה מקוצרת ותעמוד על עד 3 שנים מיום תאונת דרכים, קרי בגין כל תביעת ביטוח ישנה תקופת התיישנות אחרת.

בעניין זה עוד דבר שחשוב לדעת, הוא שמה שעוצר את מרוץ ההתיישנות של תביעת ביטוח הוא הגשת תביעה בפועל לבית המשפט, להבדיל מפתיחת תביעה בחברת הביטוח.

אם הינכם במצב דברים שתקופת ההתיישנות מתקרבת, חשוב לפנות באמצעות עורך דין ביטוח מנוסה ומוכר בבקשה לחברת הביטוח להגדיל את תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

עורך דין ביטוח - תביעות ביטוח

מתי תצטרכו עורך דין ביטוח?

חברת הביטוח לא רוצה לשלם – מה לעשות?

ראשית יש לדאוג לקבל מכתב דחייה פורמאלי ובכתב. סירוב בע"פ לאחר הגשת תביעת ביטוח הינו בעייתי מאחר וקשה לתקוף אותו משפטית בהמשך הדברים בבית המשפט.

לאחר קבלת מכתב דחייה מפורט מחברת הביטוח חשוב לעיין בעילות הדחייה במכתב הדחייה ולדאוג להיוועץ כבר בשלב זה עם עורך דין המומחה לתביעות ביטוח.

ככל וניסיתם להגיש תביעת ביטוח דרך סוכן הביטוח, מומלץ ככל והינכם חשים כי תביעת הביטוח הולכת להידחות גם כן בשלב זה לערב עורך דין נזיקין מומלץ, שלו ניסיון בהתמודדות עם חברת הביטוח.

ישנה חשיבות רבה להנמקה לדחיית התביעה, וככל שהינה פחות "דרמטית" ו/או גורפת, ניתן בהמשך להפוך אותה בבית המשפט ולאלץ את חברת הביטוח בסופו של יום לשלם פיצויים כספיים משמעותיים כדין.

הגשת תביעה נגד חברת ביטוח

לפני שמגישים תביעה נגד חברת ביטוח חשוב לדעת שבמקרים רבים חברת הביטוח משתמשת בפרטים שמסר המבוטח בעצמו בטופס תביעה בתום לב ו/או מבלי להבין שלדברים אלה משמעות משפטית ו/או עובדתית ו/או רפואית, והם אלה שמביאים לדחיית התביעה וזאת כאמור בהתבסס על פרטים שמסר המבוטח מגיש תביעת הביטוח בעצמו.

הכלל הוא שלכל פרט שנמסר במסגרת טופס תביעה לחברת ביטוח, ישנה משמעות רבה ולאחר מכן לסגת מדברים אלו או לסתור את הדברים שנמסרו בטופס התביעה עשויות להיות השלכות משפטיות נגד המבוטח וכמו גם להביא לדחיית תביעת ביטוח.

חשוב לציין שבמקרים רבים כבר בשלב בגשת תביעה נגד חברת ביטוח מומלץ לצרף חוות דעת רפואית או חוות דעת של רופא תעסוקתי, בין אם לבסס טענת נכות רפואית צמיתה (קבועה) או לבסס טענה של אובדן כושר עבודה קבוע או זמני למשך תקופה מסוימת, מה שיסייע להגדיל את סיכויי תביעת ביטוח בהמשך הדרך.

עורך דין לתביעות ביטוח

ישנם פרמטרים רבים לבחירת עורך דין לתביעות ביטוח, שהינו כזה שימקסם את סיכויי תביעת ביטוח נגד חברת ביטוח ויביא לקבלת פיצויים מקסימליים בזמן מנמלי.

להלן ארבעה פרמטרים חשובים לבחירת עורך דין לתביעות ביטוח שאני שמח לעמוד בכולם:

  1.  עורך דין לתביעות ביטוח המייצג באופן אישי את תביעת הביטוח מתחילתה ועד סופה, וזאת להבדיל מייצוג של משרד עורכי דין נזיקין בה תביעת הביטוח מועברת מעורך דין ביטוח אחד למשנהו, על כל המשתמע מכך.
  2. עורך דין לתביעות ביטוח שייצג בעברו גם חברות ביטוח בתביעות ביטוח, מכיר את המנגנון מבפנים ויודע מה חשוב להדגיש בתביעות ביטוח ומה אין חשיבות כלל להציג, אלו חוות דעת רפואיות ו/או של מומחה ברפואה תעסוקתית יש לצרף ואלו חוות דעת רפואיות אין צורך כלל לצרף, מהו התיעוד הרפואי הרלבנטי ומה אינו רלבנטי וחשוב, מהו הסדר פשרה המוצע ע"י חברת ביטוח שנחשב להסדר פשרה טוב ומה נחשב להסדר פשרה שאינו סביר ו/או הוגן עוד…
  3. עורך דין לתביעות ביטוח שהינו בעל ניסיון של מעל 20 שנות ייצוג של תביעות ביטוח ומעל 1,000 תביעות ביטוח, המקנות ניסיון עשיר ומגוון ומקטינות את הסיכוי ל"הפתעות" כלשהן במהלך הדרך.
  4. עורך דין לתביעות ביטוח שהינו גם מרצה ו/או רכז אקדמי במכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין בתחום של תביעות ביטוח ו/או דיני ביטוח, ומכיר את ההלכותה הפסוקות של כלל בתי המשפט בכל הערכאות (שלום/מחוזי/עליון), את כל החוזרים של המפקח על הביטוח, את התקנות הרלבנטיות והצווים שהיכרותם הטובה של כל אלה, כאמור עשויה להשפיע בצורה מכרעת על עתידה של תביעת ביטוח נגד חברת ביטוח.

יש לציין שמשרדנו ייצג ומייצג כבר למעלה מ-20 שנה נפגעים בגין כלל תביעות ביטוח, הן בגין תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות תלמידים, תביעות פוליסות ביטוח, תביעות אובדן כושר עבודה, כאמור משך שנים רבות וממש בכל רחבי ולא רק בגין תביעות ביטוח בתל אביב.

בכל מקרה כאמור לעיל, מומלץ בטרם הגשת תביעת ביטוח כלשהי לבחון כל תביעת ביטוח לגופה ולבדוק בין היתר אם ישנו כיסוי ביטוחי בפוליסה כלשהי בגין הפגיעה שבגינה מעוניינים להגיש תביעת ביטוח, מהו סכום הפיצויים העתיד להשתלם בגין תביעת הביטוח, וכמובן להיוועץ בשלב המוקדם ביותר האפשרי עם עורך דין המומחה לתביעות ביטוח, שכבר בשלב מוקדם ינחה את מגיש התביעה כיצד להתנהל ומה עליו לבצע על מנת שתביעת הביטוח שלו תאושר בסופו של יום והוא יקבל את מלוא הפיצויים ע"פ דין.

מעוניינים להגיש תביעת ביטוח בגין חבלה או תאונה שעברתם? מחפשים עורך דין נזיקין מומלץ לייצוג בגין תביעות ביטוח? מעוניינים בייצוג של עורך דין תביעות נזיקין?

אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עו"ד אלי מאור ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מנוסה ומוכר בתחום נזקי גוף בכלל ותביעות ביטוח בפרט.

עו"ד אלי מאור ילווה אותך באופן אישי לאורך כל השלבים, החל מהנחיות ראשוניות ומפורטות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ, משלב הגשת תביעת ביטוח ועד קבלת תשלום ופיצויים מקסימליים מחברת הביטוח וזאת דרך מתן ייעוץ מפורט לגבי הזכויות שלך, ותוך דאגה שמלוא הזכויות שלך בגין תביעת הביטוח הוגשה עבורך, אכן ימומשו כדין.

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור בטלפון: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור באופן אישי לטלפון נייד: 058-4771125, או פניה אישית ודיסקרטית בדואר אלקטרוני, לעיניו של עו"ד אלי מאור בלבד בכתובת דואר אלקטרוני: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן