פטור ממס הכנסה על רקע רפואי

פטור ממס הכנסה על רקע רפואי

מאת עו"ד אלי מאור, מומחה לתביעות פטור ממס הכנסה

במהלך 20 שנות עבודתי כעורך דין בייצוג אישי בתביעות למס הכנסה ולביטוח לאומי עם ניסיון של מעל 1,000 תביעות בנזקי גוף, אני נשאל מהי הדרך המהירה ביותר להשיג פטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, האם בכלל הדבר אפשרי, מהן ההטבות שמקבלים בעקבות פטור ממס הכנסה, ולאיזה עורך דין מומלץ לפנות בתביעה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי.

להלן סקירה ראשונית, שאינה ממצא, בהתאם לניסיוני משך כ-20 שנה בין היתר בתביעות לפטור ממס הכנסה, ולגבי השלבים לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, מה רצוי לעשות וממה חשוב להימנע, וכמובן שאינן מהוות תחליף ליעוץ משפטי ספציפי בכל בקשה לפטור ממס הכנסה, שבכוונתכם להגיש על רקע מצב רפואי.

למי מגיע פטור ממס הכנסה?

בהתאם לפקודת מס הכנסה ולתקנות הרלבנטיות, לפטור ממס הכנסה, עשויים להיות זכאים לדוגמא, עולים חדשים, חיילים משוחררים, אולם כאמור לעיל בסקירה זו נתרכז אך ורק בתביעות לפטור ממס הכנסה על רקע רפואי. במקרים של תביעות למס הכנסה על רקע רפואי, להבדיל מפטור ממס הכנסה לעולה או לחייל משוחרר שהם זמניים, לתקופת זמן קצובה, עשוי להינתן בסוף הדרך בבקשה לפטור ממס הכנסה על רקע רפואי, פטור ממס הכנסה באופן קבוע לכל חייו של הניזוק, מה שעשוי להביא לחסכון ממס הכנסה, כמו גם החזרי מס לעבר רטרואקטיבית, בסכומים שמניסיוני לעיתים לתקופת חיים עשויים אף להגיע למעל מיליון ש"ח!

פטור ממס הכנסה – השלב הראשוני

עוד בטרם מילוי הטפסים לפטור ממס הכנסה, בשלב ראשוני ישנה חשיבות לאיסוף וריכוז כל התיעוד הרפואי הרלבנטי לבקשה לפטור ממס הכנסה על רקע רפואי, לרבות סיכומי ביקור אצל מגוון רופאים ו/או מומחים רפואיים, ממצאי בדיקות רפואיות, כמו גם בדיקות הדמיה, דוחות ניתוח, סיכומי אישפוז, ביקורים במרפאות חוץ בבי"ח, ועוד.

כבר בשלב זה מומלץ לברור את "המוץ מן התבן", ולהגיש מסמכים רפואיים רלבנטיים בבקשה לפטור ממס הכנסה, לצורך קביעת דרגת אחוזי נכות רפואית מקסימאלית. מסמכים שאינם עשויים לתמוך בקביעת אחוזי נכות רפואית מקסימלית, למעשה אין להם חשיבות בבקשה לפטור ממס הכנסה, וככל הנראה בהמשך הדרך, כשיעמדו בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, היא כלל לא תתייחס אליהם בקביעת אחוזי נכות רפואית.

בשלב זה מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בבקשה לפטור ממס הכנסה, שיסייע באיסוף כל התיעוד הרפואי, יסייע בהגשת המסמכים הרלבנטיים ביותר לבקשה לפטור ממס הכנסה וקביעת אחוזי נכות, ובמידת הצורך כמובן יפנה את המבקש פטור ממס הכנסה, לקבלת חוות דעת רפואיות לעניין אחוזי נכות רפואיים קבועים, שיתמכו בבקשה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי.

פטור ממס הכנסה – השלב השני

בשלב השני לתביעת פטור ממס הכנסה, יש לדאוג ולמלא בדייקנות את כל טפסי התביעה הרבלנטיים לבקשה לפטור ממס הכנסה, ובין היתר את טופס בקשה לפטור ממס הכנסה – טופס מספר 1516, וכן טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות, שהוא טופס מספר 169 ובתוכו הוא כולל גם טופס ויתור על סודיות רפואיות (וס"ר), המופנה למוסד לביטוח לאומי. בשלב זה יש לדאוג ולשלם את השובר לתשלום עבור בדיקה רפואית במוסד לביטוח לאומי, בגין פטור ממס הכנסה וזאת בעלות של כ- 659 ש"ח.

פטור ממס הכנסה – השלב השלישי

לאחר קבלת התביעה לפטור ממס הכנסה במשרדי פקיד הושמה הסמוך למקום מגורי התובע פטור ממס הכנסה, התביעה נבדקת ע"י פקיד השומה על מנת לראות שאינה חסרה. אם התביעה חו"ח חסרה ו/או לא מוגשת בהתאם לחוק, הדבר עשוי לגרום לעיכוב בבקשה לפטור ממס הכנסה.

ככל והבקשה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, הינה תקינה ובהתאם לחוק, היא תועבר ע"י פקיד השומה לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגורי המבקש פטור ממס הכנסה, ואז התביעה בעצם תועבר לטיפול המוסד לביטוח לאומי, בכל הנוגע לזימון המבקש לועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, ובדיקת המבקש לפטור ממס הכנסה וכמו גם קביעת אחוזי הנכות הרפואית הסופיים.

נכות רפואית משוקללת ולא מצטברת

יש לציין כי הרבה מבקשים פטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, אינם מודעים לכך שקביעת דרגת אחוזי הנכות הרפואית הסופית היא ע"י קביעת דרגת נכות רפואית משוקללת ולא מצטברת. כלומר לדוגמא, אם למבקש פטור ממס הכנסה נקבעה נכות רפואית בשיעור של 60% בגין מחלת לב כלילית ועוד 30% נכות בגין פריצת דיסק, הרי שנכותו הרפואית המשוקללת הינה 72% ועל פניו הוא לא יעמוד בקריטריונים לקבלת פטור ממס הכנסה בשל מצב רפואי, הדורשים נכות רפואית משוקללת בדרגה של 90% ומעלה.

האם ועדות רפואיות רבות מגדילות סיכויי תביעה לפטור?

מבקשים רבים לפטור ממס הכנסה סבורים שקיום ועדות רפואיות רבות במוסד לביטוח לאומי, בהכרח מגדיל את הסיכויים לפטור ממס הכנסה, אך לא כך הדבר וזה בהחלט תלוי בנסיבות העניין. מניסיוני במשך שנים רבות, ייצגתי מבקש פטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, בועדה רפואית אחת במוסד לביטוח לאומי, והוא הוכר כזכאי לקבלת פטור ממס הכנסה, וזאת לאחר עמידה ובדיקה בפני ועדה רפואית אחת בלבד במוסד לביטוח לאומי!

לעומת זאת, פנו אלי מבקשים רבים משך השנים, שניסו לפנות באופן עצמאי ללא עורך דין בניסיון לקבלת פטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי ותביעתם נדחתה בדרג ראשון, ואז הם היו מעוניינים בשירותי כעורך דין המומחה לפטור ממס הכנסה על מנת שאגיש עבורם ערר מנומק ואייצגם בפני ועדות רפואיות לעררים במוסד לביטוח לאומי.

מעיון בתביעות לפטור ממס הכנסה שנוהלו עד שהגיעו אלי ע"י המבקשים בעצמם, פעמים רבות נוכחתי לדעת שתחומים רפואיים בהם הם ביקשו לעמוד בפני ועדות רפואיות כביכול במטרה להשיג אחוזי נכות רפואית, היו מיותרים, כי בהתאם לתקנות המל"ל לקביעת אחוזי נכות רפואית, הליקויים בגינם הם מבקשים להיבדק לא מקנים כלל אחוזי נכות רפואיים.

ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה

ככל וועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי בדרג ראשון חו"ח, לא קיבלו את הבקשה לפטור ממס הכנסה, עדין ניתן להגיש ערר מנומק בכתב לפקיד השומה הסמוך למקום מגוריך וזאת תוך 45 יום מקבלת החלטת פקיד השומה הדוחה את הבקשה לפטור ממס הכנסה, ויש לצרף לערר המנומק בכתב גם שובר המעיד על ביצוע תשלום עבור בדיקה בפני ועדה רפואית לעררים במוסד לביטוח לאומי בעלות של כ- 950 ש"ח.

חשוב לציין שמניסיוני משך השנים, הגשת ערר בגין דחיית בקשה לפטור ממס הכנסה הינה בהחלט הזדמנות חשובה לבצע "מקצה שיפורים", וזאת ע"י הצגת מסמכים רפואיים חדשים, הצגת חוות דעת רפואיות חדשות, הצגת תוצאות בדיקות הדמיה חדשות, שלא ביצעתם לפני כן, העלאת טיעונים עובדתיים ו/או רפואיים ו/או משפטיים חדשים, שלא הציג המבקש בעבר בפני ועדות רפואיות בדרג ראשון במוסד לביטוח לאומי, וכל אלו ביחד ולחוד, ככל שיעשו בצורה מקצועית ונבונה, עשויים במקרים רבים בהחלט לשנות את התמונה, ולהביא להשגת הפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, המיוחל.

פטור ממס הכנסה על רקע רפואי

פטור ממס הכנסה: תקנות המל"ל – שיקול דעת רחב

תקנות המל"ל, או בשמם המלא, תקנות המוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות, הן אלה שלפיהן יקבעו אחוזי הנכות הרפואיים למבקש פטור ממס הכנסה על רקע רפואי אם לאו ע"י הועדות הרפואית במוסד לביטוח לאומי.

חשוב מאוד לציין שבהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי הרלבנטיות לעניין קביעת אחוזי נכות רפואית, שיקול הדעת המוקנה לועדה רפואית לעניין קביעת דרגת הנכות הרפואית הוא רחב ביותר, כך לדוגמא במקרה של פגיעה קשה בעמוד שדרה ו/או פריצת דיסק שבגינה תובעים אחוזי נכות רפואית לצורך בקשה לפטור ממס הכנסה, בהתאם לתקנות המל"ל, קיים מרחב גדול מאוד לקביעת שיעור אחוזי הנכות הרפואיים שניתן לפסוק בגין פגיעה בעמוד שדרה או פריצת דיסק, והוא למעשה מתחיל מ- 0% נכות רפואית ומגיע עד לא פחות מ- 100% נכות רפואית קבועה לכל החיים!

כך גם במקרים של מחלת לב כלילית או מחלת לב עם טרשת עורקים בשל מחלת לב כללית, הנכות הרפואית שמגיעה בגין מחלה שכזו לחולה לב, מתחילה, בהתאם לתקנות המל"ל ב-0% נכות ומגיעה עד 100% נכות רפואית, בגין לדוגמא, מחלת לב מתסמית בדרגה חמורה.

נגרמה לך מחלה או תאונה קשה ואתה מעונין בייצוג בבקשה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי ע"י עורך דין נזיקין מנוסה ומומלץ? נפגעת רפואית כתוצאה ממחלה קשה או תאונת דרכים קשה או חבלה משמעותית? מחפש עורך דין נזיקין מנוסה ומוכר להגשת תביעה לפטור ממס הכנסה?

אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם אלי מאור עו"ד נזיקין מומלץ ומנוסה ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד לפטור ממס הכנסה מנוסה בהגשת תביעות לפטור ממס הכנסה, משך למעלה מ-20 שנה.

עו"ד אלי מאור ילווה אתכם לאורך כל שלב ושלב של התביעה לפטור ממס הכנסה, החל מההנחיות הראשוניות לאיסוף וריכוז כל התיקים הרפואיים הרלבנטיים לפטור ממס הכנסה וכמו גם לגבי אופן ההתנהלות המומלץ, קודם במהלך ולאחר הגשת תביעה לפטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי ע"מ שתהיה חזקה ואיתנה, וזאת דרך מתן ייעוץ מפורט בכל שלב ושלב לגבי הזכויות שלכם גם ובמהלך הטיפול במוסד לביטוח לאומי ו/או תוך דאגה שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו כדין, כמי שיש לו ניסיון אישי רב שנים, בהגשה ובטיפול במעל 1,000 תביעות נזיקין בישראל ולרבות ובפרט בבקשות לפטור ממס הכנסה – תביעות להשגת אחוזי נכות רפואיים מקסימאליים.

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום בעניין פטור ממס הכנסה על רקע מצב רפואי, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור באופן אישי ודיסקרטי לסלולר: 058-4771125‬, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עו"ד אלי מאור בלבד: maor@maor-law.com

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן