נפילה בשטח ציבורי

נפילה בשטח ציבורי

נפילה במדרכה פיצוי/נפילה ברחוב תביעה

במהלך 20 שנותיי כמי שמומחה בתביעות בגין נפילה במדרכה פיצוי מחברת הביטוח, או תביעה של פיצוי על נפילה ברחוב, או תביעת פיצוי על נפילה בקניון, או תביעות בגין נפילה בשטח ציבורי אני נתקל בטעויות של נפגעים שניזוקו בנזקי גוף בגין תאונות אלו, שחלקן הארי, חוזר על עצמו.

ראשית, חשוב לציין שבתביעות לדוגמה בגין נפילה בדרך לעבודה, הכלל הראייתי בבית המשפט בישראל הינו "המוציא מחברו עליו הראיה", קרי על הניזוק בעצמו להוכיח את רשלנות הרשות המקומית ו/או העירייה ו/או מחזיק המקום ו/או בעל האולם ו/או הקניון אצלו נחבלתם. ולפיכך, להלן לדוגמה, מספר מקרים של נסיבות שונות של נפילה במדרכה ו/או תאונה במדרכה יחד עם טיפים ראשוניים שאינם ממצים, שהגם שאינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני, עשויים לסייע רבות להבנה ראשונית של נושא תחום התביעות בגין תאונות מדרכה או תאונות ברשות הרבים:

נפילה ברחוב תביעה

מיד לאחר שאירעה נפילה ברחוב תביעה שתגיש בהמשך, צריכה להיות מבוססת הן רפואית הן עובדתית והן משפטית. כך שאם הייתה נפילה בדרך לעבודה או בתאונת מדרכה או בתאונה ברשות הרבים, חשוב ביותר לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי ראשוני ולציין בפני הגורם הרפואי הראשון המטפל בך בין אם מדובר בפרמדיק ממד"א או איחוד הצלה ובין אם מדובר באחות/רופא בחדר מיון בבית חולים או ב"בטרם" או מוקד קופת חולים לרפואה דחופה, את נסיבות הפגיעה, קרי בשל מכשול או מפגע בדרך, נפילה בשל בור במדרכה, ולדאוג שהדבר יהיה מפורט ב"רחל ביתך הקטנה" כבר במסמך הראשוני מטעם הגורם הרפואי הראשוני.

בתי המשפט בישראל מייחסים חשיבות גבוהה לתיאור נסיבות התאונה הראשוני, כפי שמופיע במסמך הראשוני מטעם הגורם הרפואי הראשוני, המטפל בניזוק בנפילה במדרכה.

נפילה במדרכה פיצוי

במקרה של נפילה במדרכה פיצוי יתקבל, כאשר הניזוק יוכיח בין היתר באמצעות צילום המקום במצלמה מקצועית, בכמה זויות צילום ומספר תמונות בכל זוית, שהיה מפגע שלו קשר סיבתי לנזק שנגרם לו. אם התאונה התרחשה במהלך היום, יש לצלם תמונה באור יום בלבד, אם התאונה התרחשה בלילה מומלץ לצלם תמונה הן באור יום והן במשך הלילה עם צילום של עמוד התאורה ומרחקו ממקום המפגע בתאונת המדרכה.

לצורך המחשת הדברים לדוגמה, לעיתים בקשתי מלקוחות, בעת קיומו של בור לקחת סרגל מדידה ולשים בבור ע"מ שבית המשפט יוכל להתרשם מעומק הבור הלכה למעשה, שבגינו נגרמה תאונת המדרכה.

כן מומלץ מיד לאחר הצילום לפתח את התמונות, כאשר כל תמונה בצבע וב-3 העתקים, האחד לחברת הביטוח, האחד לעורך הדין המטפל בתביעה בתאונת המדרכה, והשלישי לתיק בית המשפט, להגשתו כראיה בתביעה ע"פ דיני נזיקין להוכחת רשלנות שבגינה נגרמה תאונת מדרכה.

נפילה בשטח ציבורי

נפילה בדרך לעבודה

גם במקרים של נפילה בדרך לעבודה ישנה חשיבות עליונה לנסות ולהביא עדים שראו את התאונה בעצמם, וראו כיצד המפגע גרם לתאונת מדרכה ולחבלה בשל נפילה בדרך לעבודה. גם אין אם עדים ישירים לתאונה, עדין ניתן להביא עדים ב"מעגל השני", כגון בן או בת זוג ששמעו אתכם במצבכם הראשוני נסערים מייד לאחר התאונה.

הגם שהמדובר כביכול ועל פניו בעדות שמיעה שאינה מותרת ע"פ דיני הראיות בישראל, משרדנו טען בתביעות שהתנהלו בבית המשפט שעדות ספונטנית בשעת סערת נפש, נכנסת לכלל הראייתי של "רס גסטה", שהוא חריג לכבילות עדות השמועה, כך שגם עדות כשזו עשויה להיכלל כעדות כבילה, וכראיה לכל דבר ועניין במשפט אזרחי.

כמובן שלהשלמת התמונה, על עורך דין במקרה של נפילה בדרך לעבודה לבדוק היטב אם ישנו כיסוי לניזוק עבור פיצויים של אובדן כושר עבודה, עבור קרן פנסיה ברובד של פנסיית נכות, עבור פוליסת תאונות אישיות ו/או נכות מתאונה, ולפעול להגיש תביעות מהירות גם בתחומים אלה ובמקביל ע"מ שיתקבל לניזוק פיצוי מקסימאלי.

נפילה בדרך לעבודה – מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי

בכל מקרה ומקרה של נפילה בדרך לעבודה יש לפעול להגשת תביעה מהירה, עוד בטרם הפניה לתביעת הרשות המקומית, למוסד לביטוח לאומי. לניזוק שהוא קטין לדוגמה, בגין גמלת ילד נכה, למבוגרים במקרה של נפילה בדרך לעבודה או נפילה בחזרה מהעבודה, יש לפנות בתביעה להכרה באירוע כתאונת עבודה, ע"י המוסד לביטוח לאומי ולקבלת פיצוי מתאים.

יש לוודא ולהבין כאשר ממלאים את הטפסים למוסד לביטוח לאומי, שאין המדובר במילוי טפסים "טכני" ושבהמשך הדרך כל מה שמילאתם למוסד לביטוח לאומיף יהיה חשוף לעיני עורך דין של חברת ביטוח, בתביעה הראשית של נפילה בדרך לעבודה ועשוי להשפיע על סיכויי תביעה נגד חברת הביטוח של לדוגמה, רשות מקומית בהמשך הדרך.

נפילה בשטח ציבורי

פיצוי על נפילה בחנות

גם בתביעת פיצוי על נפילה בחנות, יש לתבוע פיצוי בגין כאב וסבל, ימי מחלה, הוצאות עבור טיפולים רפואיים, הוצאות נסיעה, הוצאות עבור עזרה בשכר או עזרה של קרוב משפחה לאחר ובעקבות נפילה בחנות, הפסדי ימי עבודה לעבר והן הפסד או פגיעה בכושר השתכרות לעתיד.

על עורך דין המייצג בתביעת פיצוי על נפילה בחנות, לבדוק אם לחנות ישנו כיסוי ביטוחי, קרי חברת ביטוח, שהנפיקה פוליסת אחריות לצד שלישי עבור התאונה, שבגינה ניתן לתבוע או שניתן לתבוע את בעל החנות בלבד בתביעת נזיקין.

נפילה בבית מלון

במקרים של נפילה בבית מלון, ניתן לתבוע לעיתים פיצוי של מאות אלפי ש"ח, כאשר מדובר במקרה של נפילה בבית מלון שגרמה לשבר בכף היד או ברגל, או לעיתים אף לשבר בחוליה של הגב כתוצאה מעוצמת הנפילה ו/או ההחלקה בבית מלון, ואז ניתן להגיש באמצעות עורך דין מומחה למקרים של נפילה בבית מלון תביעת פיצויים כנגד בית המלון ונגד חברת הביטוח של המלון שהינה תביעת פיצויים בנזקי גוף בתחום של דיני נזיקין וביטוח.

לעיתים, נפילה בבית מלון עשויה להיות מוכרת גם כמקרה של תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי, וזאת אם נפילה בבית מלון אירעה כאשר היתה לדוגמא השתלמות מטעם מקום העבודה בבית המלון. כך לדוגמה, משרדנו ייצג גננת שנפלה בבית מלון ביציאה מהשתלמות שעברה מטעם ובהתאם להוראות המעביד שלה, רשות מקומית באזור המרכז, והתאונה הוכרה בתחילה כתאונת עבודה ולאחר מכן הוגשה מטעמנו תביעה נוספת נגד חברת הביטוח של בית המלון בגין המפגע שהיה בדרך הגישה בבית המלון.

לצורך ההמחשה, להלן מספר מקרים בהם משרדנו טיפל בהצלחה בגין תאונות מדרכה בשל נפילה בדרך לעבודה ו/או תאונות ברשות הרבים בשל נפילה במדרכה ו/או תאונות בשל נפילה במקום ציבורי, שאף חלקן זכו לסיקור תקשורתי:

  • נסע על קורקינט חשמלי ונחבל מבור
  • נפל כתוצאה מנפילה מקיר טיפוס בפארק שעשועים
  • נפל בגין בור במדרכה והעירייה שילמה
  • נפל בשל מכסה ביוב לא יציב במהלך אירוע בפארק מטעם העירייה
  • נפל בשל החלקה בנסיעה על קטנוע מכתם שמן
  • בדרך לקחת את ביתו לגן הילדים, נפל כתוצאה מבור שנחפר ברחוב

נפגעת בשל נפילה בדרך לעבודה?

מעוניין בייצוג של עורך דין מומחה להשגת פיצויים בשל נפילה במדרכה? מחפש עורך דין בתחום של נזקי גוף? אתם מוזמנים ליצור קשר אישי ישיר ודיסקרטי עם עו"ד אלי מאור, עורך דין נזיקין מומלץ, ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד מנוסה ומוכר.

עו"ד אלי מאור ילווה אתכם לאורך כל השלבים, החל מההנחיות הראשוניות לגבי אופן ההתנהלות המומלץ קודם ולאחר הגשת תביעת תביעה נגד רשות מקומית ו/או עירייה ו/או חברת ביטוח ו/או ביטוח לאומי, דרך מתן ייעוץ מפורט בכל שלב לגבי הזכויות שלכם לרבות בייצוג בפני ועדות רפואיות ביטוח לאומי, ובדאגה שמלוא הזכויות שלכם אכן ימומשו כדין, כמי שיש לו ניסיון רב שנים בתביעות נזיקין.

לפניה אישית ודיסקרטית ללא התחייבות ו/או תשלום, ניתן לפנות למשרד עו"ד אלי מאור: 03-5798080, או לעו"ד אלי מאור באופן אישי לסלולר: 058-4771125‬, או פניה אישית בדואר אלקטרוני לעיניו של עו"ד אלי מאור בלבד: maor@maor-law.com

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן