ייצוג בוועדות רפואיות

ועדה רפואית נפגעי עבודה

עורך דין וועדות רפואיות/ייצוג בוועדה רפואית

אתה מעוניין להגיש תביעה לביטוח לאומי או תביעה למשרד הביטחון? קיבלת זימון לוועדה רפואית ראשונה או לוועדה רפואית לעררים? במאמר זה אני מרכז מניסיוני במשך כ- 20 שנים בייצוג אישי של נפגעים בתביעות לביטוח לאומי בתפקיד עורך דין ועדות רפואיות, שלו שלושה תפקידים עיקריים, בהתאם לסדר הדברים הכרונולוגי:

  1. הכנה ומתן הסבר לנפגע או לניזוק בטרם הייצוג בוועדה רפואית: במסגרת הכנה זו, עורך דין ועדה רפואית מומלץ יבדוק את כל התיעוד הרפואי של הניזוק או מגיש תביעה לביטוח לאומי ויבדוק לדוגמה, האם יש מסמכים רפואיים או בדיקות רפואיות שיש להשלים או האם יש מקום לקבל חוות דעת רפואיות לעניין אחוזי נכות קבועה או זמנית עוד בטרם ייצוג בוועדה רפואית. כן כבר בשלב זה של ייצוג בוועדות רפואיות, יש להבהיר ללקוח מהם ההדגשים שחשוב להביא ולהדגיש ביתר שאת בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי או בוועדה הרפואית במשרד הביטחון, לרבות לדוגמה האפשרות להפעיל את תקנה 15 בעניין תביעה לנכות מעבודה בביטוח לאומי.
  1. ייצוג בוועדה רפואית עצמה: עורך דין ועדה רפואית מתייצב בעצמו עם הניזוק או הנפגע בביטוח לאומי ומייצג באופן אישי את הניזוק בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי. לדוגמה, בכל ועדה רפואית בביטוח לאומי מתנהל פרוטוקול עליו על הלקוח לחתום שהוא מאשרו. לפרוטוקול בוועדה רפואית בביטוח לאומי ישנה חשיבות רבה ועל עורך דין ועדות רפואיות לוודא שכל הטענות נרשמו במפורט בפרוטקול ובמדוייק ומייצגות את הלך העניינים לאשורו ותומכות בעניינה של תביעה לנכות בביטוח לאומי.
  1. קבלת החלטת ועדה הרפואית בביטוח לאומי: לאחר משך של מספר שבועות אם הועדה הרפואית בביטוח לאומי אינה במערכת הממוחשבת ומשך זמן של מספר ימים אם הועדה הינה ממוחשבת, תתקבל החלטת הועדה הרפואית בביטוח לאומי. עורך דין ועדות רפואית בביטוח לאומי יבדוק את ההחלטה בפורטרות ויראה אם היא טובה ללקוח או אם יש מקום להגיש ערר מנומק על ההחלטה. לעניין זה ישנה חשיבות מיוחדת בעניין ייצוג בוועדות רפואיות, מאחר ומועד ערר לוועדה רפואית בביטוח לאומי הינו מתוחם/מוגבל בזמן, ולכן ישנה חשיבות לעמידה במועדים שמקציב המוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה לנכות בביטוח לאומי.

יש לציין שמומלץ ביותר עוד בשלב של הגשת המסמכים בעניין תביעה לנכות לביטוח לאומי או בשלב הגשת מסמכיי תביעה להכרה בביטוח לאומי, להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי או עורך דין ועדות רפואיות, מאחר ולכל מסמך המוגש במסגרת תביעה לנכות למוסד לביטוח לאומי, ישנה חשיבות משפטית והינו מסמך המחייב את הניזוק בתביעה לביטוח לאומי בהמשך הדרך…

– איזה עורך דין ועדה רפואית מומלץ עלי לשכור לפני ועדה רפואית בביטוח לאומי?

מניסיון של כ- 20 שנים כעורך דין ביטוח לאומי שייצג בוועדות רפואית ביטוח לאומי בכל הארץ, לדעתי ישנם ארבעה פרמטרים עיקריים לעורך דין ועדות רפואיות מומלץ, והם כדלקמן:

  1. עו"ד ועדות רפואיות שמנוסה גם בהליך של הגשת תביעת נכות ביטוח לאומי וגם בהליך של ביטוח לאומי ועדה רפואית. ניסיון של מעל 10 שנים בייצוג בהליך של ועדה רפואית ביטוח לאומי או בהליך של ייצוג בוועדות רפואיות הוא מצוין, אך ניסיון של כ-20 שנה והיכרות מעמיקה בתחום תביעות ביטוח לאומי הוא מצוין עוד יותר.
  2. עורך דין ועדות רפואיות או עו"ד המתמחה לעניין ייצוג בוועדות רפואיות הוא גם מי שמייצג באופן אישי הן את הליך ההכרה בביטוח לאומי לרבות תביעת תאונת נכות מעבודה ביטוח לאומי כמו גם בהליך של ועדה רפואית ביטוח לאומי וזאת מתחילתה ועד סופה. מניסיוני בד"כ פחות מומלץ שתביעה בביטוח לאומי, שהינה בד"כ אישית ורגישה תעבור "מס' ידיים" במשרד עורכי דין, מה שעשוי לפגוע בפרטיות ו/או בדיסקרטיות של הלקוח במהלך ייצוג בביטוח לאומי, ולעיתים תחלופה רבה במשרד של עורכי דין ביטוח לאומי, אף עשויה לפגוע בסיכויי תביעה נגד ביטוח לאומי בעצמה וביחסי האמון החשובים שיש ליצור עם הלקוח.
  3. עורך דין ועדות רפואיות ביטוח לאומי מומלץ הוא גם עורך דין שלו ניסיון במתן הרצאות, ימי עיון והשתלמויות במכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין בתחום של תביעות ביטוח לאומי ותביעת נזקי גוף, ומכיר היטב את רזי הפסיקה והחקיקה הן בארץ והן בחו"ל.
  1. עורך דין ועדות רפואיות מומלץ, הוא מי שעבור פגישת יעוץ ראשונית אינו גובה תשלום או שכר טרחה מהלקוח הפוטנציאלי ומי שלאחר שהלקוח מעוניין בשירותיו המשפטיים בתביעת ביטוח לאומי, עובד על בסיס הצלחה ("שיטת האחוזים") ובהתאם לחוק.

אם אתה עתיד להגיש תביעה כלשהי לביטוח הלאומי או לחברות ביטוח שונות בשל פגיעה פיזית כלשהי במקום עבודתך, בדרכך לעבודה, בחזרה לעבודה בין אם זו גם תאונת דרכים ובין אם לאו, אתה ודאי מבין שכדי לקבל את הפיצוי המגיע לך מתביעה זו תיאלץ לעבור תהליך כלשהו מרגע הגשת התביעה ועד סופה. אחד השלבים הקריטיים והחשובים ביותר בתהליך זה הנו התייצבות מול ועדה רפואית בביטוח לאומי מחלקת נפגעי עבודה או במשרד הביטחון (בתביעות נכי צה”ל).

כדי שבוועדה הרפואית תוכל לקבל את הפיצויים המגיעים לך ולהשיג את מבוקשך, יש להתכונן אליה באופן הראוי והטוב ביותר ואף לקבל ייצוג מעורכי דין העוסקים בתחום ייצוג בוועדות רפואיות.

– מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית הינה ועדה מעין שיפוטית אשר יושב בה בד”כ רופא המומחה בתחום הפציעה או הפגיעה אשר האדם סובל ממנה ואשר בגינה הוא מגיש תביעה לנכות לביטוח לאומי מחלקת נפגעי עבודה או למשרד הביטחון.

לעיתים, בוועדה ישבו רופאים נוספים ובוועדה ישב גם מזכיר שתפקידו לכתוב את כל הנאמר בוועדה זו בפרוטוקול הועדה עליו בסופה של הועדה הרפואית על הנפגע לחתום. מטרת הוועדה היא לבחון את כל המסמכים הרלוונטיים המציגים את פגיעתו או פציעתו של האדם העומד מולה ובהתאם לכך להחליט אם הוא דורש גם בדיקה גופנית של הרופא. בד”כ הנפגע נבדק ע”י הרופא בוועדה הרפואית בהתאם לסטנדרטים המקובלים בכל תחום ותחום ובשים לב לטיב ואופי פגיעתו.

בסופו של תהליך בדיקת המסמכים ובמקרה הצורך גם בדיקה גופנית, תקבע הוועדה האם וכמה אחוזי נכות יקבל האדם העומד מולה. מכיוון שבהתאם לאחוזי הנכות אשר הוועדה קובעת ייקבעו סוג וגובה הפיצוי אותו האדם יקבל, יש צורך להתכונן היטב לוועדה זו וכן, כדאי וחשוב מאוד לקבל ייצוג בוועדות רפואיות על ידי עורך דין מקצועי ואיכותי אשר ידע כיצד להשיג עבורך את המקסימום באחוזי הנכות אותם הוועדה תקבע ואף טרם הועדה להמליץ על ביצוע מהלכים שיגדילו את אחוזי הנכות ויחשפו את ליקויו של הנפגע במלואם.

– כיצד להתכונן לוועדה רפואית?

להתכונן לוועדה רפואית אינו דבר פשוט ויש לבצע כפי שמפורט לעיל הכנה טובה עוד קודם לוועדה רפואית בביטוח לאומי. יש לדוגמה להגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים של כל הבדיקות שהאדם עשה לנוכח פגיעתו וכן לומר בפרק זמן קצר יחסית המוקדש לאדם את כל הסיבות שבגינן האדם זכאי לדעתו לאחוזי נכות שיעניקו לו פיצויים משמעותיים.

כדי לעשות זאת בצורה הטובה ביותר אין ספק שכדאי לבחור בעורכי הדין הטובים בתחום הייצוג בוועדות רפואיות. עו”ד אלי מאור, לו ניסיון ייצוג עשיר ביותר בוועדות רפואיות בכל הערכאות ובכל רחבי הארץ, זאת למעלה מ-20 שנים ולמעלה מ- 1,000 תיקים, עוסק במקצועיות ובנאמנות רבה בכל הקשור לתביעות תאונות עבודה, תאונות עבודה שהינם גם תאונות דרכים, תביעות לוועדות רפואיות משרד הביטחון, ועוד, והוא ללא ספק הכתובת לפנות אליה במידה ויש לך צורך בייצוג בוועדות רפואיות. עו”ד אלי מאור ייצג אותך באופן אישי ודיסקרטי בצורה מקצועית וברמה הגבוהה ביותר מול הוועדה הרפואית וישיגו עבורך את אחוזי הנכות המגיעים לך לצורך קבלת הפיצויים הרלוונטיים.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תביעת נזיקין

עו״ד אלי מאור

עו”ד אלי מאור בעל מוניטין, ניסיון והמלצות רבות בתביעות נזיקין (נזקי גוף) מול חברות ביטוח, בתי וקופות חולים, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המייצג תובעים בלבד.

צרו עימי קשר
מאמרים ופרסומים
דילוג לתוכן